Controlling

Controlling Wrocław

Wysoki poziom naszych usług oraz controlling pozwalają zmaksymalizować zyski klienta i zminimalizować koszty jego działalności. Na życzenie klienta wprowadzamy systemy controlingu mające na celu wprowadzenie procesu planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych dla utrzymania organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów.

KANIEWSKI Kancelaria
Doradcy Podatkowego

ul. Kościuszki 1/3
50-037 Wrocław
tel. 71 78 33 250
kom. 504 134 355
fax. 71 78 33 256

© Kancelaria Doradcy Podatkowego Roman Kaniewski | by JARLEY